08 200 08 10

mån. - Fre, från 7:00 till 15:00

info@konstrukcije-gajsek.si

Försäljning och beställningar

Kolodvorska ulica 15

2310 Slovenska Bistrica

KOVINSKE
KONSTRUKCIJE

Skladiščni šotori

Montažni tipski šotor RG – objekt kot celota (jeklena konstrukcija s sidrnimi ploščami, prekrita s PVC membrano) je proizvod dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti ter izpolnjuje zahteve predpisov o splošni varnosti objektov. Izdelan je iz pocinkanih jeklenih cevi in profilov (standardnih sestavnih delov), kateri se sestavljajo izključno z vijačenjem na mestu montaže, tako da je objekt v celoti razstavljiv in prestavljiv. Pri montaži se ne uporablja zidarskih ali varilskih del. Sestavljivi deli imajo lastnosti določene že pri izdelavi v proizvodnji.

V našem podjetju vam pripravim0 komplet projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt!

Zagotovite si najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Jekleni elementi

Vsi jekleni elementi so
antikorozijsko zaščiteni
z vročim cinkanjem.

Konstrukcija

Izdelamo vam jeklene konstrukcije,
ki so lahko vijačene ali varjene izvedbe
(odvisno od dimenzij in namena).

Nosilnost

Skladno z zahtevami
kupca in standardi

Dimenzije
 • širina: do 40 m
 • dolžina: poljubno
 • bočna višina: do 6 m
 • vrata poljubnih dimenzij
Zračenje
 • čelno okno z ročnim ali
  avtomatskim odpiranjem
 • opcijsko lahko namestimo
  ventilatorje 500 mm
  za kroženje zraka
 • avtomatizacija oken
  in ventilatorjev
Kritina
 • PVC platno Sattler, 640 g/m2
 • folija
 • panelne plošče
 • trapezna pločevina

Skladiščni šotori - reference

HITRA IZDELAVA

relativno hitra izdelava in montaža objekta

GARANCIJA

dolg rok trajanja in dokaj enostavno vzdrževanje

PRENOSLJIVOST

objekt je možno dokaj enostavno prestaviti na drugo lokacijo

PODPORA

vrhunsko svetovanje, načrtovanje in izvedba

Pri projektiranju in proizvodnji so uporabljeni zahtevani standardi:

SIST EN 1990:2004

Osnove projektiranja konstrukcij

SIST EN 1991-1-1

Vplivi na konstrukcije – Splošni vplivi

SIST EN 1991-1-3

Vplivi na konstrukcije – Obtežba vetra

SIST EN 1991-1-4

Vplivi na konstrukcije – Obtežba snega

SIST EN 1993-1-1

Projektiranje jeklenih konstrukcij – Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1993-1-8

Projektiranje jeklenih konstrukcij – Projektiranje spojev

SIST EN 1998-1-1

Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe

SIST EN 1090-1

Certificiranje notranje kontrole proizvodnje za izdelavo kovinskih konstrukcij

SIST EN 1090-2

Izvedba jeklenih in aluminijskih konstrukcij

SIST EN ISO 3834

Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih

CE

Skladno s standardom SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2 smo pridobili EC certifikat o notranji kontroli proizvodnje,
ki je pogoj za označevanje naših proizvodov s CE oznako.

V našem podjetju vam pripravimo komplet dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.