08 200 08 10

Pon. - pet., od 7:00 do 15:00

info@konstrukcije-gajsek.si

Prodaja in naročila

Kolodvorska ulica 15

2310 Slovenska Bistrica

PROJEKTIRANJE

VSE NA ENEM MESTU

od ideje do
projektiranja in izvedbe

Idejna zasnova (IDZ)

IDZ je projektna dokumentacija izdelana na podlagi vaših želja, s katero objekt umestimo v prostor, mu določimo osnovno obliko ter funkcionalno in konstrukcijsko zasnovo skladno z veljavnimi prostorskimi akti in predpisi.

Projektna dokumentacija vsebuje:

 • Lokacijske prikaze z umestitvijo objekta v prostor
 • Tehnične prikaze s tlorisno in višinsko razporeditvijo prostorov
 • Vizualizacije in 3D model po katerem se lahko sprehodite in si s tem pridobite vizualno predstavo o zunanji in notranji podobi vašega bodočega objekta

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

IZP je projektna dokumentacija na podlagi katere s strani mnenjedajalcev, v skladu z njihovimi pristojnostmi, pridobimo pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.

Projektna dokumentacija vsebuje:

 • Podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
 • Splošne podatke o objektih
 • Lokacijske prikaze

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

DGD je projektna dokumentacija na podlagi katere pridobimo mnenja in gradbeno dovoljenje. S projektno dokumentacijo zagotavljamo izpolnjevanje tistih vsebin bistvenih zahtev, ki vplivajo na umestitev objekta v prostor.

Projektna dokumentacija vsebuje:

 • Podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
 • Izjavo projektanta in vodje projekta
 • Splošne podatke o objektih
 • Tehnično poročilo
 • Lokacijske prikaze
 • Tehnične prikaze

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO)

DNZO je projektna dokumentacija na podlagi katere pridobimo gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte kot so npr. naši rastlinjaki, steklenjaki, šotori,…

Projektna dokumentacija vsebuje:

 • Podatke o udeležencih in objekti
 • Lokacijske prikaze
 • Tehnične prikaze

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

PZI je projektna dokumentacija na podlagi katere podamo izvajalcu strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. Dokumentacija vsebuje tudi popise gradbeno obrtniških del in je obvezna priloga prijave začetka gradnje!

Dokumentacija vsebuje vodilni načrt, načrte s strokovnih področij in elaborate:

 • Načrti arhitekture
 • Načrti gradbeništva
 • Načrti elektrotehnike
 • Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme
 • Načrti tehnologije
 • Načrti požarne varnosti
 • Načrti geotehnike in geotehnologije
 • Načrti geodezije
 • Načrti prometnega inženirstva
 • Načrti krajinske arhitekture
 • Elaborate
 • Elaborat zaščite pred hrupom v stavbi
 • Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah
 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Uporabno dovoljenje – Projektna dokumentacija izvedenih del (PID)

PID dokumentacija je projektna dokumentacija namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta.

Z dokumentacijo prikazujemo odstopanje od projektne dokumentacije DGD, gradbenega dovoljenja in od projektne dokumentacije PZI. Dokumentacija vsebuje vodilni načrt in druge načrte s strokovnih področij, ki so bili sestavni del projektne dokumentacije v fazi PZI.

Od ideje do projektranja in izvedbe na enem mestu.

V skladu z vašimi željami in sodobnimi programskimi orodji najdemo optimalno rešitev predstavljeno v 3D.

Za vas izdelamo celotno projektno dokumentacijo in na vašo željo vodimo celotni upravni postopek do pridobitve uporabnega dovoljenja.