08 200 08 10

Pon. - pet., od 7:00 do 15:00

info@konstrukcije-gajsek.si

Prodaja in naročila

Kolodvorska ulica 15

2310 Slovenska Bistrica

KOVINSKE
KONSTRUKCIJE

Skladiščni šotori

Montažni tipski šotor RG – objekt kot celota (jeklena konstrukcija s sidrnimi ploščami, prekrita s PVC membrano) je proizvod dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti ter izpolnjuje zahteve predpisov o splošni varnosti objektov. Izdelan je iz pocinkanih jeklenih cevi in profilov (standardnih sestavnih delov), kateri se sestavljajo izključno z vijačenjem na mestu montaže, tako da je objekt v celoti razstavljiv in prestavljiv. Pri montaži se ne uporablja zidarskih ali varilskih del. Sestavljivi deli imajo lastnosti določene že pri izdelavi v proizvodnji.

V našem podjetju vam pripravimo komplet projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt!

PROIZVOD KOT CELOTA
DAN NA TRG

Skladiščni šotori so opremljeni z vso dokumentacijo, ki je
potrebna za postavitev nezahtevnega objekta.

Na vašo željo vam lahko pridobimo tudi gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt.

Konstrukcija

Izdelamo vam jeklene konstrukcije,
ki so antikorozijsko zaščitene z vročim
cinkanjem in so lahko vijačene ali
varjene izvedbe (odvisno od dimenzij
in namena).

Streha
 • PVC platno Sattler, 640 g/m2
Fasada

PVC platno Sattler, 640 g/m2

Dimenzije

Dimenzije objekta
se prilagodijo željam
investitorja.

Zračenje
 • čelno okno z ročnim ali
  avtomatskim odpiranjem
 • opcijsko lahko namestimo
  ventilatorje 500 mm
  za kroženje zraka
 • avtomatizacija oken
  in ventilatorjev

Skladiščni šotori - reference

OBJEKT NA KLJUČ

DOLGOLETNE IZKUŠNJE

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA

CELOSTNI PRISTOP

Pri projektiranju in proizvodnji so uporabljeni zahtevani standardi:

SIST EN 1990:2004

Osnove projektiranja konstrukcij

SIST EN 1991-1-1

Vplivi na konstrukcije – Splošni vplivi

SIST EN 1991-1-3

Vplivi na konstrukcije – Obtežba vetra

SIST EN 1991-1-4

Vplivi na konstrukcije – Obtežba snega

SIST EN 1993-1-1

Projektiranje jeklenih konstrukcij – Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1993-1-8

Projektiranje jeklenih konstrukcij – Projektiranje spojev

SIST EN 1998-1-1

Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe

SIST EN 1090-1

Certificiranje notranje kontrole proizvodnje za izdelavo kovinskih konstrukcij

SIST EN 1090-2

Izvedba jeklenih in aluminijskih konstrukcij

SIST EN ISO 3834

Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih

CE

Skladno s standardom SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2 smo pridobili EC certifikat o notranji kontroli proizvodnje,
ki je pogoj za označevanje naših proizvodov s CE oznako.

V našem podjetju vam pripravimo komplet dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.