08 200 08 10

mån. - Fre, från 7:00 till 15:00

info@konstrukcije-gajsek.si

Försäljning och beställningar

Kolodvorska ulica 15

2310 Slovenska Bistrica

Od ideje do načrtovanja in zvedbe na enem mestu!

V skladu z željami naročnika in sodobnimi programskimi orodji najdemo optimalno rešitev predstavljeno v 3D

Projekt za
gradbeno dovoljenje
(DGD)

Arhitektura
 • Projektna naloga
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Elaborati: geodetski posnetek, gradbena fizika, zasnova požarne varnosti
Projekt gradbenih konstrukcij
 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije
Projekt strojnih instalacij
 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Tehnično poročilo
 • Postavitev prezračevanja
Projekt elektro instalacij
 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo
Upravni postopek
 • Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projekt za
izvedbo
(PZI)

Arhitektura
 • Podrobni tlorisi objekta
 • Podrobni prerezi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Podrobne fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del
Projekt gradbenih konstrukcij
 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije
 • Armaturni načrti
 • Izris potrebnih detajlov
Projekt strojnih instalacij
 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialo
Projekt elektro instalacij
 • lektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov
Projekti za priključitev (najbolj pogosti)
 • Projekt nizko napetostnega priključka
 • Projekt priključka na kanalizacijo
 • Projekt priključka za vodo
 • Projekt priključka za toplovod
 • Projekt priključka za plin

Uporabno
dovoljenje

 • Projekt izvedenih del
 • Geodetski posnetek novega stanja
 • Tehnični pregled objekta
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo