+386 8 200 08 10

Mon - Fri, 7:00 a.m. to 3:00 p.m

info@konstrukcije-gajsek.si

Sales and Orders

Kolodvorska ulica 15

2310 Slovenska Bistrica

KOVINSKE KONSTRUKCIJE

Stadler

SKLADIŠČNI ŠOTOR 20 x 100 m

Montažni tipski šotor RG 20 – objekt kot celota (jeklena konstrukcija s sidrnimi ploščami, prekrita s PVC membrano) je proizvod dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti ter izpolnjuje zahteve predpisov o splošni varnosti objektov. Izdelan je iz pocinkanih jeklenih cevi in profilov (standardnih sestavnih delov), kateri se sestavljajo izključno z vijačenjem na mestu montaže, tako da je objekt v celoti razstavljiv in prestavljiv. Pri montaži se ne uporablja zidarskih ali varilskih del. Sestavljivi deli imajo lastnosti določene že pri izdelavi v proizvodnji.